Vypalování DVD z MiniDV k archivaci a prohlížení

(Toto je verze 2, původní verze byla publikována 19. 1. 2009.)

Podmínky a strategie

Mám digitální videokameru SONY DCR-HC46, která používá jako záznamové médium MiniDV kazety. Ty jsou výborné pro archivování, ale lze je — ne příliš pohodlně — přehrávat pouze v kameře. K prohlížení a další práci je video z kamery třeba stáhnout do počítače a převést na optická média. Strategie je tedy taková: zachytit video z MiniDV kazety v kameře a kazetu uložit do archivu, rozstříhat na jednotlivé klipy, případně do obrazu vložit časový kód (není nutno v této fázi, lze i kdykoli později), klipy popsat a katalogizovat, připravit DVD pro běžné domácí prohlížení, klipy v původní kvalitě a katalogizační informaci zálohovat na datová DVD, a video dále zpracovat výběrem/střihem. Po chvíli experimentování jsem si zavedl následující rutinu:

K tomuto postupu je třeba:

Hardware

 • Digitální videokamera se záznamem na MiniDV.
 • Počítač odpovídající hardwarové specifikace, s FireWire / IEEE 1394 / i.Link vstupem a s DVD vypalovačkou.
 • FireWire kabel k připojení kamery k počítači.

Software

 • DVdate (freeware pro nekomerční použití).
 • DVD Flick (GPL).
 • Případně vypalovací program (ImgBurn; freeware).

Zachycení videa z MiniDV kazety v kameře

Zachytím najednou celou pásku jako AVI/DV. To provádím pomocí programu Import Videa, vestavěného ve Windows, který lze ve výchozím nastavení systému (Vista Business) spustit z dialogu automatického přehrání, který se objeví po připojení videokamery k počítači.

Zpracování AVI/DV

Používám freeware DVdate, v aktuální verzi 7.1.1En.

 1. V programu otevřu zachycený soubor AVI (např. MiniDV_01.avi).
 2. Provedu analýzu scén podle datových kódů (Scenes -> Create a scn file by datecode).
 3. V editoru scén [Alt+E] projdu nalezené scény a případně manuálně přesunu rámce mezi scénami (většinou není třeba).
 4. Vložím nadpisy scén (kliknutím na šedý obdélník nad seznamem scén), uložím do souboru SCN přes tlačítko v toolbaru.
 5. Do začátku každé scény proložím datový kód (Inlay -> Edit the inlay [Alt+J]; Inlay -> Inlay in the video [Ctrl+I]). Toto trvá dlouho a není třeba v této fázi. Původní soubor není přepsán, ale je vytvořen nový s datovými kódy vloženými do obrazu — k původnímu souboru MiniDV_01.avi je vytvořen MiniDV_01_in.avi.
 6. Soubor SCN přejmenuji jako vytvořený soubor s proloženými datovými kódy (tedy MiniDV_01_in.scn).
 7. Seznam scén exportuji pro účely přípravy DVD a katalogizace (Scenes -> Export…), možno jako prostý text, tabulku v Excelu (Open Office Calc), nebo tabulku ve Wordu (Open Office Writer) s náhledy.
 8. AVI soubor s proloženými datovými kódy (MiniDV_01_in.avi) rozstříhám podle scén (Scenes -> Split in scenes [Ctrl+C]) (trvá dlouho).
 9. Upravím datum vytvoření jednotlivých souborů se scénami na jejich počáteční datový kód (Video -> Modify the date of file [Ctrl+B]).

Příprava video DVD k prohlížení

Používám open source program DVD Flick, v aktuální verzi 1.3.0.7. Scény z jedné akce organizuji do jednoho titulu, jednotlivé scény jsou pak kapitolami. Jedna 60minutová MiniDV kazeta = jedno video DVD.

 1. Přidám jednotlivé tituly (Add title…):
  1. Přidám první scénu (AVI soubor) titulu.
  2. Pak přidám zbývající scény titulu (Edit title… -> Video sources -> Add).
  3. U každé scény nastavím správný poměr stran „(16:9 u mých MiniDV kazet) .{color:gray}“ a zašktnu checkbox Interlaced.
  4. Opravím automaticky importovaný seznam audio stop (stále v dialogu Edit title -> Audio tracks). Měla by zde zůstat jedna audio stopa pospojovaná z audio stop jednotlivých kapitol. Duplikované audio stopy ze seznamu mažu. V tomto dialogu ještě zaškrtnu checkbox Ignore audio delay for this track (v mém případě má za výsledek zvuk jdoucí s obrazem, pokud není zaškrtnuto, pak se rozchází, zvlášť výrazně na konci titulů složených z většího počtu kapitol / klipů).
  5. Na záložce General zadám jméno titulu (zobrazuje se v menu DVD) a cílový poměr stran (v mém případě 16:9).
  6. Na záložce Chapters zaškrtnu checkbox Create chapters on every video source.
  7. Stisknu tlačítko Accept.
 2. Nastavím vlastnosti projektu Project settings:
  1. Na záložce General zadám název vytvořeného DVD a zvolím velikost média.
  2. Na záložce Video zvolím cílový formát (PAL), profil enkodéru (Best), tlačítkem Advanced… aktivuji další dialog a tam zaškrtnu checkboxy Deinterlace source, Add overscan borders (5%).
  3. Na záložce Audio zvolím počet kanálů (v mém případě Stereo).
  4. Na záložce Burning zaškrtnu checkbox Create ISO image a zadám název disku (např. MiniDV_01).
  5. Stisknu tlačítko Accept.
 3. Nastavím vlastnosti menu DVD disku (Menu settings):
  1. Zvolím templát (nejraději „Plasma Sphere“).
  2. Nechám zaškrtnuté checkboxy Enable menu, Auto-play menu.
  3. Stisknu tlačítko Accept.
 4. Uložím projekt (Save project).
 5. Vytvořím ISO obraz disku (Create DVD).
 6. V cílovém adresáři VIDEO_TS otevřu soubor VIDEO_TS.IFO (ten by měl být asociován s nějakým přehrávačem — mohu zkontrolovat na počítači výsledné DVD před vypálením).
 7. Pokud je vše v pořádku, ISO obraz vypálím.

Příprava datových DVD se zálohou zachyceného videa v původní kvalitě (AVI).

 1. AVI soubory jednotlivých scén, projekt DVD Flick, exportovaný seznam scén, a soubor SCN vypálím postupně na potřebný počet DVD (3 – 4).

Další zpracování

Na to jsem zatím neměl čas. Doma si zatím pouštíme pouze video DVD připravená popsaným postupem, tedy bez dalších úprav.