Vypalování DVD z MiniDV k archivaci a prohlížení

(Toto je verze 2, původní verze byla publikována 19. 1. 2009.)

Podmínky a strategie

Mám digitální videokameru SONY DCR-HC46, která používá jako záznamové médium MiniDV kazety. Ty jsou výborné pro archivování, ale lze je — ne příliš pohodlně — přehrávat pouze v kameře. K prohlížení a další práci je video z kamery třeba stáhnout do počítače a převést na optická média. Strategie je tedy taková: zachytit video z MiniDV kazety v kameře a kazetu uložit do archivu, rozstříhat na jednotlivé klipy, případně do obrazu vložit časový kód (není nutno v této fázi, lze i kdykoli později), klipy popsat a katalogizovat, připravit DVD pro běžné domácí prohlížení, klipy v původní kvalitě a katalogizační informaci zálohovat na datová DVD, a video dále zpracovat výběrem/střihem. Po chvíli experimentování jsem si zavedl následující rutinu:

K tomuto postupu je třeba:

Hardware

 • Digitální videokamera se záznamem na MiniDV.
 • Počítač odpovídající hardwarové specifikace, s FireWire / IEEE 1394 / i.Link vstupem a s DVD vypalovačkou.
 • FireWire kabel k připojení kamery k počítači.

Software

 • DVdate (freeware pro nekomerční použití).
 • DVD Flick (GPL).
 • Případně vypalovací program (ImgBurn; freeware).

Zachycení videa z MiniDV kazety v kameře

Zachytím najednou celou pásku jako AVI/DV. To provádím pomocí programu Import Videa, vestavěného ve Windows, který lze ve výchozím nastavení systému (Vista Business) spustit z dialogu automatického přehrání, který se objeví po připojení videokamery k počítači.

Zpracování AVI/DV

Používám freeware DVdate, v aktuální verzi 7.1.1En.

 1. V programu otevřu zachycený soubor AVI (např. MiniDV_01.avi).
 2. Provedu analýzu scén podle datových kódů (Scenes -> Create a scn file by datecode).
 3. V editoru scén [Alt+E] projdu nalezené scény a případně manuálně přesunu rámce mezi scénami (většinou není třeba).
 4. Vložím nadpisy scén (kliknutím na šedý obdélník nad seznamem scén), uložím do souboru SCN přes tlačítko v toolbaru.
 5. Do začátku každé scény proložím datový kód (Inlay -> Edit the inlay [Alt+J]; Inlay -> Inlay in the video [Ctrl+I]). Toto trvá dlouho a není třeba v této fázi. Původní soubor není přepsán, ale je vytvořen nový s datovými kódy vloženými do obrazu — k původnímu souboru MiniDV_01.avi je vytvořen MiniDV_01_in.avi.
 6. Soubor SCN přejmenuji jako vytvořený soubor s proloženými datovými kódy (tedy MiniDV_01_in.scn).
 7. Seznam scén exportuji pro účely přípravy DVD a katalogizace (Scenes -> Export…), možno jako prostý text, tabulku v Excelu (Open Office Calc), nebo tabulku ve Wordu (Open Office Writer) s náhledy.
 8. AVI soubor s proloženými datovými kódy (MiniDV_01_in.avi) rozstříhám podle scén (Scenes -> Split in scenes [Ctrl+C]) (trvá dlouho).
 9. Upravím datum vytvoření jednotlivých souborů se scénami na jejich počáteční datový kód (Video -> Modify the date of file [Ctrl+B]).

Příprava video DVD k prohlížení

Používám open source program DVD Flick, v aktuální verzi 1.3.0.7. Scény z jedné akce organizuji do jednoho titulu, jednotlivé scény jsou pak kapitolami. Jedna 60minutová MiniDV kazeta = jedno video DVD.

 1. Přidám jednotlivé tituly (Add title…):
  1. Přidám první scénu (AVI soubor) titulu.
  2. Pak přidám zbývající scény titulu (Edit title… -> Video sources -> Add).
  3. U každé scény nastavím správný poměr stran „(16:9 u mých MiniDV kazet) .{color:gray}“ a zašktnu checkbox Interlaced.
  4. Opravím automaticky importovaný seznam audio stop (stále v dialogu Edit title -> Audio tracks). Měla by zde zůstat jedna audio stopa pospojovaná z audio stop jednotlivých kapitol. Duplikované audio stopy ze seznamu mažu. V tomto dialogu ještě zaškrtnu checkbox Ignore audio delay for this track (v mém případě má za výsledek zvuk jdoucí s obrazem, pokud není zaškrtnuto, pak se rozchází, zvlášť výrazně na konci titulů složených z většího počtu kapitol / klipů).
  5. Na záložce General zadám jméno titulu (zobrazuje se v menu DVD) a cílový poměr stran (v mém případě 16:9).
  6. Na záložce Chapters zaškrtnu checkbox Create chapters on every video source.
  7. Stisknu tlačítko Accept.
 2. Nastavím vlastnosti projektu Project settings:
  1. Na záložce General zadám název vytvořeného DVD a zvolím velikost média.
  2. Na záložce Video zvolím cílový formát (PAL), profil enkodéru (Best), tlačítkem Advanced… aktivuji další dialog a tam zaškrtnu checkboxy Deinterlace source, Add overscan borders (5%).
  3. Na záložce Audio zvolím počet kanálů (v mém případě Stereo).
  4. Na záložce Burning zaškrtnu checkbox Create ISO image a zadám název disku (např. MiniDV_01).
  5. Stisknu tlačítko Accept.
 3. Nastavím vlastnosti menu DVD disku (Menu settings):
  1. Zvolím templát (nejraději „Plasma Sphere“).
  2. Nechám zaškrtnuté checkboxy Enable menu, Auto-play menu.
  3. Stisknu tlačítko Accept.
 4. Uložím projekt (Save project).
 5. Vytvořím ISO obraz disku (Create DVD).
 6. V cílovém adresáři VIDEO_TS otevřu soubor VIDEO_TS.IFO (ten by měl být asociován s nějakým přehrávačem — mohu zkontrolovat na počítači výsledné DVD před vypálením).
 7. Pokud je vše v pořádku, ISO obraz vypálím.

Příprava datových DVD se zálohou zachyceného videa v původní kvalitě (AVI).

 1. AVI soubory jednotlivých scén, projekt DVD Flick, exportovaný seznam scén, a soubor SCN vypálím postupně na potřebný počet DVD (3 – 4).

Další zpracování

Na to jsem zatím neměl čas. Doma si zatím pouštíme pouze video DVD připravená popsaným postupem, tedy bez dalších úprav.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.